เขียนไว้อ่านเอง เดี๋ยวลืม และให้คนอื่นๆได้อ่านด้วย หาตัวอย่างในเว็บของ Kong เองก็ไม่เจอ

สร้าง Certificates ก่อน โดยใช้ mkcert #หิวเป็ดย่าง

 mkcert kong.dev
 mkcert -install

สร้าง Certificates ชื่อ kong.dev จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์

 • kong.dev.pem
 • kong.dev-key.pem

และติดตั้ง Certificates ให้เครื่องมันรู้จัก

สร้างไฟล์ kong.yml ใน kong.conf.d

_format_version: '1.1'
services:
- name: test
 url: http://httpbin.org
 routes:
 - name: test
  hosts:
  - kong.dev

certificates:
- cert: "-----BEGIN CERTIFICATE-----..."
 key: "-----BEGIN PRIVATE KEY-----..."
 snis:
 - name: kong.dev

ไฟล์ docker-compose.yml

version: '3.7'
services:
 kong:
  image: kong
  container_name: kong
  environment:
   - KONG_DATABASE=off
   - KONG_DECLARATIVE_CONFIG=/kong.conf.d/kong.yml
  ports:
   - 80:8000
   - 443:8443
  volumes:
   - ./kong.conf.d:/kong.conf.d

สั่งรัน container ด้วย

docker-compose up -d

จากนั้นตั้งค่า /etc/hosts ให้ kong.dev ชี้ไปที่ IP ของเครื่องที่รัน Kong

จะได้หน้าเว็บ HTTPS สวยงาม Trust Certs ด้วย

จบแล้วจ้า