เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 | 7 August 2019 ผมได้มีโอกาสไปพูดในงาน Meetup เล็กๆ ที่จัดโดย CODE CRAFT เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อการกินเบียร์ โดยมีข้ออ้าง ที่พอจะมีสาระหน่อย 55555 ต้องขอบคุณ CODE CRAFT ที่จัดกิจกรรมนี้มา โดยผมไปพูดในหัวข้อเรื่อง Kong API Gateway ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคลุกคลีอยู่ในช่วงนี้ ให้พูดเรื่องอื่นๆ ผมน่าจะพูดไม่ได้

ชื่องาน นเรศ พบประชาชน ตอน Kong API Gateway

สไลด์ที่ผมใช้ในงาน

https://docs.google.com/presentation/d/13vJD02FpWQoebpr2I-JxMWfVJMyOUUWPGqe14RPkwgg/edit?usp=sharing

ในสไลด์อาจจะไม่ละเอียด สิ่งที่ผมพูด และ Demo ในงานจะมี

 • Kong Services
 • Kong Routes
 • Konga
 • Kong Plugins
 • Basic Auth
 • Consumers
 • Request Transformer
 • Response Transformer
 • Rate Limiting
 • Logging
 • Elastic Search
 • Tracing
 • Zipkin

ประมาณนี้ครับ หลังจบงานก็นั่งพูดคุยดื่มเบียร์กัน จนกระทั่ง ส.ส. ได้มาพบนเรศ และประชาชน